Szanowni Państwo

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostały ogłoszenia w sprawie konsultacji dwóch projektów uchwał:


"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2021 rok"

oraz

Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”


Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Więcej informacji w BIP:

BIP - ogłoszenia