ulotka

Ważna informacja dla osób wykonujących zabiegi ochrony roślin !!!

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie organizuje w dniu 12.03.2021 r.


Szkolenie uzupełniające w zakresie środków ochrony roslin.


  • Ukończenie szkolenia upoważnia do zakupu środków wszystkich klas toksyczności dla użytkowników profesjonalnych oraz do wykonania zabiegów środkami ochrony roślin zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 z późniejszymi zmianami.
  • Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.
  • Uzyskane uprawnienia ważne są przez okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.
  • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, proszone są o zgłaszanie się do PZDR w Brzozowie, tel. (13)4341189 lub do doradców gminnych do dnia 04.03.2021 r.

    Doradca ds. rolnictwa mgr inż. Magdalena Ignaczyńska (telefon: 790 444 957)