Zachęcamy do zakupu węgla kamiennego z przeznaczeniem na ogrzewanie gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy Gminy Haczów! Zachęcamy Państwa do zakupu posiadanego przez nas węgla po preferencyjnych cenach.

Wnioski można składać do Urzędu Gminy w Haczowie.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży. Przy sprzedaży końcowej nie ma limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.

Cena za 1 tonę to 1860 zł

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 poz. 141 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 134391002 wew. 16  lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów.

tapeta-wegiel-w-dloniach