Aby oddać głos kliknij w gwiazdkę (im więcej gwiazdek, tym wyższa ocena).
Z jednego internetowego adresu IP można zagłosować tylko raz w trakcie trwania konkursu - od 1 do 15 sierpnia 2019 r.) - oceniając indywidualnie każdy z ogrodów.

Ogród 1


Ogród 2


Ogród 3


Ogród 4


Regulamin Konkursu na najpiękniejszy ogród i balkon na terenie gminy Haczów

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Haczów.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie dbałości o własna posesję i ogród, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających korzystny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy a przede wszystkim wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów i balkonów.

Uczestnicy i zasady konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych oraz zameldowani mieszkańcy gminy Haczów.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, kartę można pobrać ze strony internetowej www.haczow.pl/ogrody2019 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Haczów pok. nr 2.
  3. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć od 5 do 15 aktualnych zdjęć ogrodu lub balkonu w formie cyfrowej lub na papierze fotograficznym.
  4. Kartę zgłoszeniową wraz z załączonymi zdjęciami należy złożyć w Urzędzie Gminy Haczów w pokoju nr 2 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Haczów 36-213 Haczów 573 z dopiskiem „Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon na terenie gminy Haczów”. Materiały konkursowe nie będą zwracane.
  5. Głosowanie na najpiękniejszy ogród i balkon odbywać się będzie internetowo za pośrednictwem strony www.haczow.pl/ogrody2019 w dniach od 1 do 15 sierpnia 2019 roku.

Termin Konkursu:

Zgłoszenia do „Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon na terenie gminy Haczów” należy dokonać do 31 lipca 2019 roku. Informacje o konkursie opublikowane zostaną w „Gazecie Gminnej”
i na stronie internetowej www.haczow.pl/ogrody2019

Nagrody:

Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone przez Wójta Gminy Haczów.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną na łamach prasy gminnej i stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów.

Uczestnik konkursu deklaruje, iż wyraża zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.

Sponsorzy:

Nagrody w konkursie funduje Gmina Haczów oraz Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX