Wójt Gminy Haczów zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Haczów”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Województwa Podkarpackiego i Lubelskiego w wieku od 25 lat (ukończone), którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń:

„Rodzic w Internecie”

Grupa docelowa: Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług eadministracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

„Mój biznes w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

„Moje finanse i transakcje w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

„Działam w sieciach społecznościowych”

Grupa docelowa: Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Grupa docelowa uczestników: Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Rolnik w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

„Kultura w sieci”

Grupa docelowa: Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Miejsca szkoleń:

• Szkoła Podstawowa im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie (Haczów 593)
• Szkoła Podstawowa w Malinówce (Malinówka 42)
• Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej (Jabłonica Polska 178)
• Szkoła Podstawowa im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Trześniowie (Trześniów 107)
• Szkoła Podstawowa w Jasionowie (Jasionów 195)
• Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej we Wzdowie (Wzdów 121)
• Urząd Gminy Haczów – sala konferencyjna (Haczów 573)

Harmonogram szkoleń

10-13 września 2019r. godz. 17:00-20:30
Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej.

Moduł IV. Działam w sieciach społecznościowych

 Lp.  Numer uczestnika
1. 19
2. 7
3. 21
4. 22
5. 23
6. 24
7. 25
8. 26
9. 27
10. 28
11. 29
12. 30

17,18, 24,25 września 2019r. godz. 15:30-19:00
Urząd Gminy Haczów, sala konferencyjna.

Moduł I. Rodzic w Internecie

 Lp.  Numer uczestnika
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13
5. 14
6. 15
7. 16
8. 17
9. 18
10. 32
11. 33
12. 34

W ramach projektu zapewniamy:

• Bezpłatne zajęcia w ramach wybranego modułu – 16 h dydaktycznych w grupach do 12 osób
• Szkolenia najbliżej miejsca zamieszkania
• Wykwalifikowaną kadrę instruktorów
• Catering
• Pakiet szkoleniowy
• Certyfikat ukończenia szkolenia

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

• rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły, aż do momentu osiągnięcia założonej liczby osób do przeszkolenia tj. 168.

Dokumenty i formularze

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez Kandydata/Kandydatkę dokumentów:

Deklaracja chęci udziału w projekcie
Deklaracja - wersja pdf

Kwestionariusz osoby przystępującej do projektu
Kwestionariusz - wersja pdf

Oświadczenie o wyborze tematyki
Oświadczenie - wersja pdf

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia wyżej wymienionych dokumentów, w Urzędzie Gminy w Haczowie (pokój nr 13, 4, 6 piętro I )

Po otrzymaniu zgłoszeń, Koordynator Projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu szkoleń.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (13) 43 910 02 wew. 44, 18 lub 21.


logotypy