W dniu 14 grudnia 2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przesłał do urzędów gmin, w granicach których będzie realizowane przedsięwzięcie pn.: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535, dla wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa" , dokumenty dołączone do wniosku, celem ułatwienia dostępu stronom przedmiotowego postępowania oraz wszystkim zainteresowanym do map ewidencyjnych, z naniesionym przebiegiem granic terenu, na którym przewiduje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz terenu, na który będzie ono oddziaływało oraz do treści raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu na rozmiary plików (Łacznie ok. 1,5 GB) nie mamy możliwości zamieszczenia ich na naszej stronie internetowej. Osoby zainteresowane zapraszamy do Urzędu Gminy, gdzie można zapoznać się z pełną dokumentacją, lub skopiować ją na własny nośnik.

Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty map oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko

 


katalog: /
Nazwa plikuRozmiarData
rys _Kopia mapy ewidencyjnej_pazdziernik 2011-19.pdf 2.74 MB 2016-12-08
rys _Kopia mapy ewidencyjnej_pazdziernik 2011-20.pdf 2.71 MB 2016-12-08
rys _Kopia mapy ewidencyjnej_pazdziernik 2011-21.pdf 3.74 MB 2016-12-08
rys _Kopia mapy ewidencyjnej_pazdziernik 2011-22.pdf 3.81 MB 2016-12-08
rys _Kopia mapy ewidencyjnej_pazdziernik 2011-22A.pdf 1.38 MB 2016-12-08
rys _Kopia mapy ewidencyjnej_pazdziernik 2011-23.pdf 1.5 MB 2016-12-08
Planowany przebieg trasy S-19