Informuje się mieszkańców Gminy Haczów o obowiązku przestrzegania zasad właściwej segregacji odpadów komunalnych z podziałem na suche i mokre, określone uchwałą Rady Gminy Haczów


Uchwała nr XX/118/2016
Rady Gminy Haczów
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

1)  odpady segregowane ,,mokre”, do  których należą : resztki żywności, resztki po kawie i  herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, pampersy, odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw oraz inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne,

2)  odpady segregowane ,,suche”, do których należą : wszelkie opakowania z papieru i tektury, opakowania, pudełka i butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, tekstylia, opakowania drewniane, szkło, odpady wielomateriałowe,

3)  odpady zmieszane – odbierane  od właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych,


W przypadku nie przestrzegania w/w zasad segregacji odpadów,
odpady komunalne nie będą odbierane.