W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)Urząd Gminy Haczów jest czynny w godz. 7.30 do 15.30.

 

Powyższe dotyczy również:

- Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej

 

Haczów, dnia 9 sierpnia 2017 r.