Informacja o przystąpieniu do projektu

Gmina Haczów przystąpiła do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) na lata 2017–2023. Prace będą koordynowane przez doświadczonych konsultantów z firmy RES Management z Brzozowa...

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów

LPR to dokument operacyjny wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-gospodarczy, oddziaływujący w konsekwencji na całą gminę.