Zadanie inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach : Haczów „do oczyszczalni, Jasionów „koło cmentarza, Malinówka „Za starą szkołą”

Informacja  o  realizowanym projekcie

Informacja o realizowanym projekcie

Gmina Haczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie w miejscowościach Haczów i Trześniów”.

Informacja  o  realizowanym projekcie

Informacja o realizowanym projekcie

Gmina Haczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych Gminy Haczów.”

Zadanie inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach : Haczów „koło lecznicy”, Jabłonica Polska „koło Liputa, Trześniów „do oczyszczalni”, Wzdów” Poprzeczniak” , Buków „na Górę”.

PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013