logotypy - Fundusze Europejskie Program Regionalny

 Gmina Haczów  realizuje projekt  dofinansowany  z  Funduszy Europejskich   pn. „Poprawa  warunków  edukacyjnych   oraz    likwidacja  barier  architektonicznych   w  Przedszkolu  Samorządowym  w  Haczowie    w  miejscowościach Haczów  i  Trześniów”.

Celem projektu jest:  poprawa  stanu    i  dostępności   infrastruktury przedszkolnej   na  terenie   gminy Haczów  poprzez  przebudowę  istniejących pomieszczeń i  instalacji  w  obiekcie w  Trześniowie     oraz  wykonanie   infrastruktury  dla  potrzeb osób  niepełnosprawnych  w  obiekcie  w  Haczowie.  Celem  ogólnym projektu  jest poprawa  szans   rozwojowych  dzieci   z  obszaru  gminy Haczów oraz  zniwelowanie  ryzyka   wykluczenia  społecznego   spowodowane dysproporcjami   w  dostępie   do  wysokiej   jakości  usług edukacji   przedszkolnej. Głównymi produktami  projektu będą: poprawiony stan dydaktycznej infrastruktury  przedszkolnej w  dwóch  obiektach wychowania  przedszkolnego w  budynku  przedszkola  samorządowego   w  Haczowie; wykonanie  ubikacji dla  osób niepełnosprawnych, wykonanie  platformy  przyściennej dla  wózków inwalidzkich, W  budynku przedszkola  samorządowego  w Haczowie  filia  w  Trześniowie prace  obejmą  wykonanie   przebudowy pionów  kanalizacyjnych oraz  wodociągowych, wymianę  instalacji elektrycznej  oraz  instalacji  c.o. oraz  wymianę  parkietów, terakoty  , odnowienie ścian  w  salach  lekcyjnych.

Całkowita wartość  projektu:         440.611,04 zł.
Dofinansowanie  projektu z UE :   373.677,63 zł.