Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informują o zaplanowanym spotkaniu w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców, które odbędzie się w dniu 26.05.2017 r. o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.