logo WFOŚiGW

Jednostka OSP Malinówka otrzymała dotację na doposażenie jednostki w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych oraz inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Umowa na dofinansowanie w wysokości 15197,40 zł została podpisana dnia 05.09.2019 r w obecności Prezesa zarządu WFOŚiGW Adam Skiba, Zastępca Prezesa zarządu WFOŚiGW Bogusław Kida i Prezesa OSP w Malinówce Wiesław Szuba.

Dzięki wsparciu ze środków gminnych całość realizowanego projektu wynosi 16886.00 zł. W ramach dofinansowania WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Gminy Haczów jednostka OSP Malinówka zakupi ubrania specjalne, hełmy bojowe, zestaw łączności oraz drabinę ratowniczą.