informacja w formie graficznej - opis poniżej


DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HACZOWIE CELEM ZWIĘKSZENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO


Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Haczów zrealizowano z dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Umowa dotacji nr 5066/2020/UR/R/DR w wysokości 15 000,- zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została podpisana w dniu 04.09.2020r w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adamem Skibą i Prezesem Zarządu OSP Haczów dh. Edwardem Rozenbajgier oraz skarbnikiem dh. Tomaszem Kaczkowskim w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzozowie.

Całość realizowanego projektu to kwota 16 770,00 zł. W ramach dofinansowania WFOŚiGW w Rzeszowie oraz środków Gminy Haczów w wysokości 1770,00 zł, jednostka OSP Haczów zakupiła: 3 kpl. ubrania specjalne bojowe, hełmy strażackie – 6 szt., buty specjalne skórzane – 3 pary.