OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HACZOWIE

logo_wfosigw

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie otrzymała dofinansowanie zadania pn.: doposażenie jednostki celem zwiększenia potencjału technicznego.

Umowa dotacji w wysokości 19 997,24 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została podpisana w dniu 18.09.2019 r w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adamem Skibą i Prezesem Zarządu OSP Haczów Edwardem Rozenbajgier w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Całość realizowanego projektu to kwota 22 293,24 zł. W ramach dofinansowania WFOŚiGW w Rzeszowie oraz środków Gminy Haczów w wysokości 2296,00 zł, jednostka OSP Haczów zakupiła:

  • 4 kpl. ubrania specjalne bojowe,
  • hełmy strażackie – 4 szt.,
  • rękawice specjalne ratownicze – 4 pary;
  • kominiarki niepalne strażackie – 4 szt.;
  • buty specjalne skórzane – 4 pary;
  • spodniobuty – wodery - 2 pary;
  • bosak dielektryczny;
  • nożyce dielektryczne;
  • narzędzie wielofunkcyjne Hooligan;
  • detektor prądu.