Dofinansowano ze środków budżetu państwa RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH nazwa  zadania : Przebudowa Domów Ludowych w miejscowościach  Jabłonica Polska, Wzdów, Malinówka, dofinansowanie 344 795,52 zł, całkowita wartość 424 907,49 zł