Dofinansowano ze środków budżetu państwa RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH Nazwa  zadania: Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów dofinansowanie    539 217,48 zł całkowita wartość 1 052 112,83 zł