logo UE PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Operacja pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.”,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne „na operacje typu „ Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu ”Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020"