07-01-31

Działalność inwestycyjna Gminy Haczów na rok 2007

Podjęte przez samorząd działania oraz plany inwestycyjne na rok 2007.

utworzono: 21-12-2009

07-04-22

07-04-22

Wybory sołtysów

Wyniki wyborów na sołtysa w miejscowościach Gminy Haczów.

utworzono: 21-12-2009

07-06-21

07-06-21

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007

W dniu 21 czerwca w Sali Pamięci Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007. Na spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Haczów zostali zaproszeni najlepsi uczniowie z terenu Gminy Haczów, wytypowani przez dyrektorów szkół do nagrody Wójta Gminy.

utworzono: 21-12-2009

07-06-24

07-06-24

Otwarcie szatni sportowej w Jabłonicy Polskiej

24 czerwca 2007 roku odbyła się uroczystość otwarcia szatni sportowej w Jabłonicy Polskiej. Inwestycja realizowana w latach 2006-2007 wykonana była w ramach działania 2.3 "Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" . Wartość przedsięwzięcia wyniosła 199 tys.złotych netto, z czego 119.588zł pochodziło ze środków UE. Zobacz fotoreportaż.

utworzono: 21-12-2009