Gwałtowne i obfite opady w ostatnich dniach spowodowały liczne szkody na terenie Gminy Haczów. W godzinach popołudniowych 23-07-2008r. stan wód w rzekach Wisłok, Tabor – Morwawa i Pielnica znacznie się podniósł. Rzeka Tabor – Morwawa wystąpiła z koryta i podtopiła zabudowania mieszkalne i gospodarskie, pola uprawne oraz oczyszczalnię ścieków i przepompownię w miejscowości Haczów.

Wystąpiły także znaczne straty w infrastrukturze drogowej na terenie całej Gminy polegające na uszkodzeniu nawierzchni przez wymycie, wyrwanie i zamulenie oraz uruchomieniu osuwiska w miejscowości Trześniów przy drodze gminnej „Na kopalnię”, uszkodzenie mostu na drodze gminnej Jasionów – Turze Pole w miejscowości Jasionów i uszkodzenie przepustów drogowych w miejscowościach: Trześniów i Wzdów.

 

24-07-2008

27-07-2008

28-07-2008