Program uroczystości:

13:00
Msza Święta w Kościele Parafialnym w Trześniowie, a po niej przemarsz do budynku nowej hali sportowej
14:00
Przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu
14:20
Powitanie zaproszonych gości
14:30
Przedstawienie historii budowy sali gimnastycznej
14:50
Wystąpienia przedstawicieli władz i zaproszonych gości
15:30
Program artystyczny z udziałem Orkiestry Dętej Fire Band - BDK oraz uczniów Zespołu Szkół w Trześniowie
16:30
Zwiedzanie obiektu - wpis do księgi pamiątkowej
17:00
Uroczysty obiad w Domu Ludowym w Trześniowie - przygrywać będzie kapela ludowa
18:00
Zabawa ogrodowa
23:00
Planowane zakończenie