flagaW programie:

  • uroczysta Msza Św.
  • złożenie kwiatów pod pomnikami poległych w Haczowie
  • okolicznosciowa akademia w GOKiW w Haczowie :
    • koncert Orkiestry Dętej "Hejnał"
    • montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół we Wzdowie
    • wystawa w Sali Tradycji pt. "Dorobek artystyczny Warsztatów Terapii Zajęciowej - 10-lecie działalności"