W dniu 18 czerwca 2009r. w Sali Tradycji Gminnego Ośrodka Kultury w Haczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych oraz najlepsi uczniowie z terenu Gminy Haczów.

Wójt Gminy Haczów na ręce dyrektorów szkół złożył wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkół i przedszkoli oraz uczniom podziękowanie za cały rok pracy i życzył udanych i bezpiecznych wakacji.

Uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz wykazali się wzorowym zachowaniem wyróżniono dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

Wierzymy w to, że fragment wiersza A.Asnyka: "Do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych łakną zdobyczy", który został umieszczony na dyplomach jako motto, stanie się dla nich drogowskazem, motorem dalszych działań i życzeniem , które zrealizuje się w dorosłym życiu.

Niezapomnianego klimatu uroczystości zakończenia roku szkolnego dodały występy młodych artystów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Haczowie pod kierunkiem Pani M. Soboty.

Lista nagrodzonych (alfabetycznie):

 • Natalia Adamczak - Gimna zjum w Malinówce
 • Aleksandra Dobrowolska - Gimnazjum w Haczowie
 • Edyta Kmiotek - Gimnazjum w Malinówce
 • Dagmara Kołodziej - Gimnazjum w Trześniowie
 • Adriana Latkiewicz - Zespół Szkół w Jabłonicy Polskiej
 • Gabriela Lisowska - Zespół Szkół w Jabłonicy Polskiej
 • Katarzyna Rapa - Szkoła Podstawowa w Haczowie
 • Dominika Rokita - Zespół Szkół we Wzdowie
 • Monika Rybska - Zespół Szkół w Jasionowie
 • Alicja Witek - Gimnazjum w Trześniowie
 • Zofia Wojtoń - Zespół Szkół we Wzdowie
 • Katarzyna Woźniczak - Zespół Szkół w Jasionowie