W parku przy GOKiW w Haczowie odbyła się w dniu 28 czerwca 2009r impreza plenerowa, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku.

W programie wystąpili:
- Kapela Ludowa z Jasienicy Rosielnej
- Ludowy Zespół Obrzędowy „Haczowskie Wesele”
- Haczowska Kapela
- Zespół Śpiewaczy „Haczowianie” z KGW w Haczowie
- Kapela Staśka Derenia

Poza tym imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci oraz kiermasz rękodzieła artystycznego.