W dniu 11 lipca 2010 r. w parku przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie zorganizowano imprezę plenerową pt „Piknik z pieczonym proziakiem”. Jest to impreza realizowana w ramach projektu pt. „Spotkania z kulturą i kuchnią pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Realizatorami projektu są Gmina Haczów, Stowarzyszenie Mikroregionu pod Duklou z siedzibą w Krajna Porubka i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

W części artystycznej wystąpiły zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tańca „Makovica” ze Słowacji, Kapela Ludowa „Piasty” z Miejsca Piastowego, kapela country „Mała Generała Paczka”, Zespół Śpiewaczy „Haczowianie” KGW z Haczowa i Orkiestra Dęta „Hejnał” z Haczowa. Podczas pikniku przygotowano degustację regionalnej potrawy – proziaka. Pieczono go na bieżąco na specjalnie przygotowanych kuchniach, cieszył się dużym zainteresowaniem, można było skosztować proziaka z masłem i serem luba na słodko z powidłem i popić maślanką.

Podczas pikniku promowano publikację pt. „Potrawy regionalne z gminy Haczów i regionu przygranicznego Słowacji” wydaną w ramach realizowanego projektu. Książkę otrzymali,
w większych ilościach podczas uroczystego wręczenia z rąk Wójta Gminy Haczów, Starostowie regionu przygranicznego Słowacji i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich
z Gminy Haczów. Potrawy zebrane w tej publikacji przygotowywane były przez koła podczas warsztatów promujących regionalny produkt kulinarny zorganizowanych w marcu także w ramach realizacji projektu „Spotkania z kulturą i kuchnia pogranicza polsko – słowackiego”.

Imprezie towarzyszył jarmark rękodzieła artystycznego i wiele atrakcji dla dzieci. Pogoda dopisała, publiczność także. Popołudnie w Haczowie upłynęło w miłej i ciepłej (także ze względu na upał) atmosferze.

 


 

Fotografie - GOKiW Haczów