W sobotę 19 listopada 2011r. we Wzdowie miało miejsce uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Na tę chwilę społeczność Wzdowa czekała 13 lat. Nowy obiekt składający się z sali gimnastycznej o wymiarach 24 na 14 metrów, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz czterech sal lekcyjnych zajmuje powierzchnię użytkową 1.173,9m2

Całkowity koszt budowy tej inwestycji zamknął się kwotą 2.372.852,43zł.

Z tej sumy 1.872.852,43zł pochodziło ze środków własnych Gminy Haczów, natomiast kwotę 500.000 zł otrzymano z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

Uroczystość otwarcia uświetniło wielu gości, wśród których obecni byli m. in. Przedstawiciele: Samorządu Województwa Podkarpackiego, Powiatu Brzozowskiego, Wójtowie sąsiednich Gmin, Gminy, mieszkańcy sołectwa.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Zygmunt Błaż - Starosta Powiatu Brzozowskiego, Pan Ryszard Błaż – Przewodniczący Rady Gminy Haczów, Pan Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów, Pan Andrzej Mazur - Dyrektor Zespołu Szkół we Wzdowie oraz Agnieszka Marańska Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Nowy obiekt poświęcił ks. Ludwik Pietrycha.

Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do dokończenia inwestycji oraz życzył, by nowy obiekt spełnił oczekiwania uczniów, nauczycieli i społeczności Wzdowa, by w tym miejscu narodził się prawdziwy talent sportowy na miarę mistrzów sportu.

Uroczystość otwarcia uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wzdowie oraz Orkiestra Dęta z Jaćmierza.