W dniu 3 grudnia br Wójt Gminy Haczów przekazał do użytku kompleks ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

 Poświęcenia nowo wybudowanej inwestycji dokonał ks. Prałat Kazimierz Kaczor. Udział w uroczystym otwarciu wzięli m. in. przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz sąsiednich samorządów gminnych, Radni Rady Gminy Haczów, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i mieszkańcy gminy. Wśród licznie zgromadzonych nie zabrakło oczywiście także młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Haczowie oraz Gimnazjum w Haczowie.

 W skład obiektów „Orlika” wchodzą pokryte syntetyczną trawą boisko do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki o nawierzchni z poliuretanu oraz budynek zaplecza sanitarnego z szatnią. Cały kompleks jest ogrodzony i oświetlony.

 Całkowity koszt budowy zamknął się w kwocie 1.275.000,- zł, z czego 500.000,- to środki Ministra Sportu i Turystyki, 333.000,- przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, pozostałą zaś kwotę – 442.000,- wydatkował nasz samorząd gminny.

 Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Haczów, a także poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie wychowania fizycznego. „Orlik” wyznacza także nową wspólną przestrzeń, w której mogą spotykać się mieszkańcy naszej gminy.