Kolejna XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Haczów odbyła się w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Podjęte zostały wówczas uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Haczów,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali i zbycie nieruchomości oraz ustanowienie odrębnej własności lokali,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej  Gminy Haczów na 2012 rok,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław   Jakiel