W dniu 27 maja 2012r. w Trześniowie odbyły się uroczystości 100-lecia powołania OSP. oraz poświęcenie nowego samochodu strażackiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, po której poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście zebrali się przed remizą OSP, gdzie nastąpiło złożenie raportu przez dowódcę uroczystości Wiceprezesowi Zarządu Głównego, a zarazem Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP KP w Rzeszowie dh Januszowi Koniecznemu.

W uroczystości uczestniczyli licznie zaproszeni goście: Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Edward Rozenbajgier, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP, a zarazem Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych OSP, Radni Rady Gminy Haczów, Sołtys wsi Trześniów i inni.

Aktu poświęcenia samochodu pożarniczego dokonał proboszcz miejscowej parafii. Następnie wręczono zasłużonym członkom OSP Trześniów medale i odznaczenia. Uroczystość uswietnił występ artystyczny z udziałem dzieci z Trześniowa. Wieczorem odbył się festyn strażacki z gotowaną na miejscu grochówką.