OSP w Malinówce 1936-2012

OSP w Malinówce została założona 15 września 1936 roku nazebraniu wiejskim z inicjatywy Władysława Przybyły pierwszego"komendanta" (naczelnika) straży. Prezesem został wybrany sołtys Ignacy Kielar, zastępcą naczelnika Józef Kmiotek. Podczas zebrania założycielskiego wstąpiło do straży na ochotnika 28 osób. Stopniowo kompletowano wyposażenie dzięki dochodom z zabaw tanecznych, festynów oraz przedstawienia wiejskiego pt "Straszny Młyn". W 1948 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę a w 1953 r. następne. Za własne pieniądze rozpoczęto w 1967 r. budowę Domu Strażaka, którego przekazanie do użytku nastąpiło 22 lipca 1971r. W latach 1972 - 1977 wybudowano zbiornik przeciwpożarowy, jednostka otrzymała samochód gaśniczy STAR - 20, została założona orkiestra "ALBATROS" , zrobiono karawan konny, a w 1982 r. jednostka otrzymała samochód beczkowóz oraz nową motopompę.

Z inicjatywy jednostki mieszkańcy wsi przystąpili do gromadzenia materiałów na ośrodek zdrowia.W kolejnych latach wyremontowano też pomieszczenia straży.

W 2004 roku został oficjalnie poświęcony i przekazany do jednostki samochód bojowy Star 244, w tym też roku powołano Młodzieżową drużynę pożarniczą. Rok pózniej odmalowano salę taneczną hol, scenę, kuchnie oraz wykonano kolejnych 6 szt stołów. Wymieniono także drzwi garażowe, remont dawnej biblioteki na salę tradycji OSP.

W roku 2006 dzięki działaniom i staraniom zarządu wykonano demontaż starego i montaż nowego zbiornika P. Poź., a jednostka otrzymała nową motopompę pływającą.

Rok 2007 był rokiem sukcesu dla drużyny MDP która zajęła 1 miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych a także 1 miejsce tego samego roku w powiatowych zawodach tej samej kategorii, co dało szanse do reprezentowania gminy oraz powiatu w zawodach wojewódzkich w 2008 roku na których ustatkowano się na miejscu 151 a w tym tez roku chłopcy z MDP po raz kolejny zajmują 1 miejsce w zawodach gminnych.

W 2008 roku wykonano także boazerię wewnątrz remizy i odmalowano cała sale oraz położono kasetony sufitowe oraz centralne ogrzewanie, a w późniejszych latach wymienicno w sali stolarkę okienną oraz częściowo stolarkę drzwiową.Kontynuowano również doposażanie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Druhowie brali czynny udział w usuwaniu skutków licznych powodzi, usuwaniu śniegu z budynków publicznych oraz kilkakrotnie zabezpieczali przejazd kolarzy.

W roku 2010 wybrano nowy Zarząd OSP Malinówka. Prezesem został wybrany dh Mariusz Rajchel, a Naczelnikiem dh Mirosław Kielar

Wroku 2011 znów sukcesy MDP chłopców, prowadzonej przez opiekuna a zarazem naczelnika Dh Mirosława Kielara I miejsce w zawodach gminnych, I miejsce w zawodach powiatowych i kwalifikacja do zawodów Wojewódzkich gdzie w roku 2012 na 19 drużyn startujących nasza drużyna zajęła 6 miejsce.

Obecnie jedtnostk OSP w Malinówce posiada dwa samochody typu średniego "STAR" oraz typu lekkiego "ŻUK", a jej stan osobowy to 72 druchów w tym 6 honorowych.


Rangę uroczystości podniosło wręczenie Medali Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. Reszka Jan
 2. Szuba Henryk

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. Kielar Bronisław
 2. Kędra Józef
 3. Kielar Ryszard
 4. Leczek Jan
 5. Rajchel Alfred
 6. Rajchel Mariusz
 7. Tasz marian
 8. Tasz Stefan

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. Frydrych Dariusz
 2. Gazda Marek
 3. Kielar Mirosław
 4. Kielar Paweł
 5. Szuba janusz
 6. Szuba Wiesław

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

 1. Kuliga Mateusz
 2. Kielar Mateusz
 3. Prajsnar Maciej
 4. Szuba Adam
 5. Szuba Krzysztof
 6. Szul Grzegorz