Haczów, dnia 28 grudnia 2012r.

Wójt Gminy Haczów
Informuje

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie: 

"Dowozu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Haczów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie w okresie od 02.01.2013r. do 31.12.2013r." wygrało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.

Wysokość przyznanych środków publicznych na realizację zadania wyniesie 7.000,00zł.