1. Osoby, które nie miały możliwości uczestniczenia w kursach dla wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin w miejscowości Wzdów i Trześniów, a które nie posiadają aktualnego zaświadczenia ukończenia takiego szkolenia (aktualność kursu – 5 lat), mogą jeszcze zgłosić się na takie szkolenie:

1)  w Brzozowie - rozpoczęcie kursu 19 lutego 2013 (wtorek) w sali konferencyjnej UM Brzozów ul. Armii Krajowej, lub

2) w Dydni - rozpoczęcie kursu 6 marca 2013 (czwartek).

Zainteresowani uczestniczeniem w kursie proszeni są o kontakt z Powiatowym Zespołem Doradców PODR Boguchwała – w Brzozowie tel. 134341189.

Odpłatność za kurs – 86 zł od uczestnika.

 

2.  Rolnicy chcący wykonać atestację i modernizację opryskiwaczy proszeni są o skontaktowanie się z doradcą w Punkcie Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów dla ustalenia terminu wykonania tych usług przez ekipę z PODR Boguchwała. Podobnie jak w roku 2012, zarówno atestacja jak i modernizacja opryskiwaczy objęta jest 50-%-towym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

3. Nieodpłatne szkolenia dla osób zainteresowanych korzystaniem z zasobów Internetu odbędą się w miejscowościach:

1) HACZÓW – Gminna Biblioteka Publiczna
 - dnia 18.02. 2013 (poniedziałek) - w godz. 1500- 18 00.

2) MALINÓWKA - Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Malinówce
 - dnia 19.02. 2013 (wtorek) - w godz. 1500- 18 00.

3) JASIONÓW - Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Jasionowie
 - dnia 20.02. 2013 (środa) - w godz. 1500- 18 00.

Cyfryzacja wkracza w każdą dziedzinę naszego życia. Umiejętność korzystania z Internetu jest sposobem na korzystanie z tych udogodnień w rozmaitych obszarach życia, w tym również z dopłat do gruntów użytkowanych rolniczo i innych środków pomocowych dla obszarów wiejskich.

Zainteresowani uczestniczeniem w szkoleniach z zakresu korzystania z Internetu mogą się zgłaszać w do pracowników bibliotek w poszczególnych miejscowościach gminy Haczów lub u p. Krystyny Czubat – Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów, tel. 723977361.

Informacje opracowała

Krystyna Czubat – Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów.