Szanowni Państwo

W ostatnim czasie na terenie całego województwa podkarpackiego odnotowano liczne przypadki wysyłania przez instytucję podszywającą się pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do rolników pism, w których znajduje się informacja o konieczności uiszczenia opłaty za otrzymanie "prawidłowego wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2013".

Mając na względzie dobro podkarpackich rolników Dyrekcja Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie przypomina że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy nie pobierała i nie pobiera żadnych opłat za przekazywanie formularzy wniosków o dopłaty bezpośrednie w związku z powyższym prosimy o niedokonywanie wpłat oraz o informowanie o zaistniałej sytuacji właściwych organów ścigania.

Rafał Jakim

z-ca Kierownika
Biura Działań Społecznych i Środowiskowych
oraz Płatności Bezpośrednich
Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR

Adresatów pism wysyłanycxh do rolników przez firmę "ARMiR" (różnica między skrótem od Agencji jest tylko w przestawionej jednej literze) może zmylić także logo firmy, stanowiące nieznacznie przekształcone logo Agencji. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

Temat ten był również poruszany w serwisie TVN24.