Internet na wsi – wyrównaniem szans postępu i poprawy jakości życia

Haczów, 16.01.2013 - 15.06.2014 r.

 

Postęp techniczny wymusza od każdego obywatela posiadanie umiejętności korzystania z Internetu, a ich brak utrudnia zaspokojenie wielu życiowych potrzeb, powodując tzw. wykluczenie społeczne zwane „analfabetyzmem cyfrowym”.

Trwa realizacja ogólnopolskiego programu „Polska Cyfrowa Równych Szans”, którego celem jest ułatwienie zrobienia pierwszego kroku w cyfrowy świat.

Na terenie gminy Haczów realizowany jest Plan działania pt. „Internet na wsi – wyrównaniem szans postępu i poprawy jakości życia”. W ramach tego planu prowadzone są bezpłatne szkolenia dla mieszkańców naszej gminy, które umożliwiają naukę korzystania z ogromu informacji dostępnych przez Internet. Szkolenia zorganizowane są z myślą o tej społeczności, która w okresie nauki szkolnej nie korzystała z komputera, nie miała możliwości poznania zasobów Internetu i wykorzystania ich dla własnych potrzeb. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów komputerowych na terenie każdej wsi w bibliotekach wiejskich - filiach Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie.

Realizacja programu trwać będzie 1,5 roku – (od 16.01-2013 do 15.06 2014 r.). W tym czasie osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości bezpłatnej nauki korzystania z Internetu mogą wziąć udział w tym programie, zgłaszając chęć uczestniczenia w szkoleniu-warsztatach komputerowych, w miejscowej bibliotece lub u p. Krystyny Czubat – (Punkt Doradztwa Rolniczego przy Urzędzie Gminy Haczów). Uczestniczenie w 2 - 4 zajęciach daje podstawowe umiejętności, umożliwiające korzystanie z Internetu dla własnych potrzeb.

Czego się uczymy na szkoleniach?

Jakie przydatne nam informacje możemy przez Internet uzyskać?

Czy komputer może pomóc nam w rozwijaniu naszych pasji?

-----------------

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o bieżącej realizacji projektu:

informacja z realizacji projektu
Informacja o realizacji projektu

 

Szkolenia są organizowane w bibliotekach wiejskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie – tel. 134391384

oraz jej filiach w miejscowościach:

• Malinówka – tel. 134392066
• Jasionów – tel. 134391190
• Trześniów – tel. 134360112
• Wzdów – tel. 501123603
• Jabłonica Polska – tel. 781581675

lub u pani Krystyny Czubat – tel. 723 977 361
(Punkt Doradztwa Rolniczego PODR Boguchwała przy Urzędzie Gminy Haczów).