Informacja

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 1/2013 Wójta Gminy Haczów z dnia 19 kwietnia 2013r. dzień 2 maja 2013r. zostaje ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Haczów.

W zamian Urząd Gminy będzie czynny w sobotę 27 kwietnia 2013r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednoczesnie informuję, że na podstawie zarządzeń kierowników jednostek organizacyjnych powyższy rozkład czasu pracy obowiązuje również:

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel