zebrane przez PODR Boguchwała – Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów 

 

1.  Zaproszenie do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Z okazji jubileuszu 45 – lecia swojej działalności Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wystawie promocyjno-handlowej „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2013” połączonej z „XV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”,  która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca br. na terenie naszego Ośrodka.

Honorowy patronat nad tą imprezą objęli:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Wojewoda Podkarpacki                                          

Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej          

           

Dni Otwartych Drzwi stwarzają szansę, poprzez połączenie prezentacji poletek doświadczalnych, wystawy maszyn i środków do produkcji rolnej, wystawy zwierząt hodowlanych, z fachowym doradztwem, uzyskania kompleksowej informacji potrzebnej rolnikom, służbom doradczym oraz instytucjom i osobom związanym z rolnictwem. Prezentowanie nowoczesnych technologii produkcji, dostępnych środków pomocowych oraz fachowe doradztwo, jak z nich skorzystać, zwiększają szansę poczynienia trafnych inwestycji gospodarczych. Celem imprezy jest również promocja instytucji i firm działających w sferze otoczenia rolnictwa, pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami, handlowcami a konsumentami.

Impreza ma bogatą ponad 40-letnią tradycję i na stałe wrosła w pejzaż rolniczych imprez wystawowych. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, hodowców, instytucji okołorolniczych i przedsiębiorców. Odwiedza ją około 15 tys. rolników, sympatyków rolnictwa i  mieszkańców miast. Corocznie udział w niej bierze około 200 firm i podmiotów gospodarczych. Towarzyszą jej okolicznościowe wystawy, pokazy i kiermasze.

Tematy wiodące:

 

ü postęp biologiczny w hodowli zwierząt i uprawie roślin oraz popularyzacja osiągnięć

            w  dziedzinie rolnictwa

ü promocja najlepszych wyrobów regionalnych i tradycyjnych

üprezentacja dorobku PODR w Boguchwale

üfundusze unijne na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego na lata  2007-2013 r.

 

 

W programie przewidujemy między innymi:

ü  Wystawę zwierząt hodowlanych.

ü  Promocję i prezentację firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.

ü  Wystawę maszyn rolniczych i urządzeń z zakresu techniki i energetyki rolniczej.

ü  Prezentację działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Boguchwale.

ü  Prezentację 20-hektarowego pola doświadczalnego PODR Boguchwała.

ü  Wystawy, pokazy, kiermasze oraz promocję firm i instytucji pracujących w sferze rolnictwa.

ü  Promocję wyrobów rękodzieła ludowego.

ü  Kiermasze materiału szkółkarskiego, środków plonotwórczych, sprzętu rolniczego, ogrodniczego i pszczelarskiego.

ü  Konkursy dla wystawców i publiczności oraz występy zespołów i kapel ludowych.

 

     Wzorem lat ubiegłych oferujemy miejsca wystawiennicze w przepięknej scenerii pałacowo-parkowej oraz na terenie 20-hektarowego pola doświadczalnego.

 

Udział wystawców w imprezie jest odpłatny.

 

      Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa, organizacji wystaw, rezerwacji miejsca do prezentacji udziela w PODR Boguchwała:

Marek Wójcik, tel. 17  87-01-547, kom. 723977674, e-mail: marek.wojcik@podrb.pl.

 

Zgłoszenia przyjmuje:

Stanisław Gajda, tel.17  87-01-560, kom. 723977352, e-mail: stanislaw.gajda@podrb.pl

 

Na stoisku PODR Boguchwała będą do nabycia broszury i ulotki oraz „Katalog wystawców”.

 

Wystawy i stoiska promocyjno-handlowe na terenie Ośrodka oraz poletka doświadczalne udostępnione będą zwiedzającym nieodpłatnie w dniach 29 i 30 czerwca 2013 r. (sobota i niedziela) w godz. 9oo – 15oo.

 

Szczegółowy program imprezy dostępny będzie na stronie http://www.podrb.pl/

 

  2. Wycieczka autokarowa

Dla mieszkańców z terenu gminy Haczów organizowana będzie wycieczka autokarowa w dniu 30 czerwca 2013 (niedziela) na  „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2013” połączone z „XV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych”.

 

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych wyjazdem na tą imprezę promocyjno-handlową udziela w Punkcie Doradztwa Rolniczego przy Urzędzie Gminy Haczów u p. Krystyny Czubat, tel. 723 977 361.

  3. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na posadzenie lasu

Jak co roku w czerwcu i lipcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne".

W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR.

Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Powiększanie obszarów leśnych niesie ze sobą również niezaprzeczalne korzyści ekologiczne i środowiskowe. Więcej lasów to czystsze powietrze, zdrowszy klimat, a także wybiegając bardzo daleko w przyszłość większe pokłady węgla.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych jak i zalesianie gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.

Dzięki wsparciu ARiMR od 2004 roku przybyło w Polsce 70 tys. hektarów lasów.

Zdjęcie Archiwum ARiMR

 

Szczegółowe informacje na stronie ARIMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-arimr-po-wsparcie-na-posadzenie-lasu.html

 

 

Informacje opracowała: Krystyny Czubat – Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów.