Wyniki egzaminów zewnętrznych w Gminie Haczów w roku szkolnym 2012/2013

Sprawdzian po szkole podstawowej

W dniu 4 kwietnia 2013 miał miejsce sprawdzian po szkole podstawowej. Do sprawdzianu przystąpiło 87 uczniów z sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Haczów.

Sprawdzian w naszej Gminie wypadł bardzo dobrze. Podobnie jak w latach ubiegłych, na sprawdzianie można było uzyskać 40 pkt. Wyniki szkół przedstawiane są również w 9-ci stopniowej skali staninowej.

Średni wynik uzyskany przez uczniów w Gminie wyniósł 25,5 pkt. i wynik ten jest najwyższy w powiecie brzozowskim – 23,1 pkt. Średni wynik osiągnięty przez uczniów w naszej Gminie wyższy jest również od średniej  OKE Kraków obejmującej obszarem trzy województwa: podkarpackie, lubelskie, małopolskie – 24,13 pkt i od średniej wojewódzkiej 23,96 pkt.

Wyniki sprawdzianu w poszczególnych placówkach

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba zdających uczniów

Wynik sprawdzianu

pkt.

stanin

1.

Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej

10

26,6

7

2.

Szkoła Podstawowa w Trześniowie

19

26,37

7

3.

Szkoła Podstawowa w Haczowie

28

25,93

6

4.

Szkoła Podstawowa w Jasionowie

13

25,31

6

5.

Szkoła Podstawowa w Malinowce

9

24,89

6

6.

Szkoła Podstawowa we Wzdowie

8

21,62

4


Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich gimnazjum odbył się w dniach: 23 kwietnia 2013 - z część humanistycznej, 24 kwietnia 2013 - z część matematyczno-przyrodniczej i 25 kwietnia 2013 - z języka obcego nowożytnego.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Najlepsze wyniki w Gminie ze wszystkich pięciu części egzaminu gimnazjalnego otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Jasionowie, otrzymując z każdej części najwyższy 9 stanin. Gratulujemy wspaniałego wyniku!

JĘZYK POLSKI max 32 pkt.

HISTORIA I WOS max 33 pkt.

MATEMATYKA max 29pkt.

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (biologia, chemia, fizyka, geografia) max 28 pkt.

JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWOWY max 40 pkt

JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY max 40 pkt

JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWOWY max 40 pkt.

JĘZYK NIEMIECKI ROZSZERZONY max 40 pkt

średni wynik % w Gminie Haczów

68,7% 22,0pkt.

61,9% 20,4 pkt.

57,0% 16,5 pkt.

66,6% 18,6 pkt.

66,6% 26,7 pkt.

41,7% 16,7pkt

56,4% 22,5 pkt.

45,0% 18,0 pkt.

średni wynik % w powiecie brzozowskim

63,3% 20,3 pkt.

58,9% 19,4 pkt.

50,9% 14,8 pkt.

63,6% 17,8 pkt.

59,9% 24,0 pkt.

37,8% 15,1 pkt.

63,6% 25,4 pkt.

46,1% 18,4 pkt.

średni wynik % w województwie podkarpackim

63,18% 20,22 pkt.

59,03% 19,48 pkt.

49,97% 14,49 pkt.

61,86% 17,32 pkt.

62,71% 25,08 pkt.

43,30% 17,32 pkt.

56,59% 22,64 pkt.

39,62% 15,85 pkt.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych szkołach

NAZWA SZKOŁY

LICZBA UCZNIÓW

JĘZYK POLSKI %

JĘZYK POLSKI ŚR. PKT. MAX. 32 PKT

JĘZYK POLSKI STANIN

HISTORIA I WOS %

HISTORIA I WOS ŚR. PKT. MAX 33 PKT.

HISTORIA I WOS STANIN

MATEMATYKA %

MATEMATYKA ŚR. PKT MAX 29 PKT.

MATEMATYKA STANIN

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (biologia, chemia, fizyka, geografia) %

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (biologia, chemia, fizyka, geografia) ŚR. PKT MAX 28 PKT.

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE (biologia, chemia, fizyka, geografia) STANIN

%

śr. pkt.

stanin

%

śr. pkt.

stanin

%

śr. pkt.

stanin

%

śr. pkt.

stanin

Gimnazjum w Jasionowie

12

83,7

26,78

9

78,0

25,74

9

87,8

25,46

9

82,5

23,10

9

Gimnazjum w Haczowie

24

65,8

21,06

6

67,0

22,11

8

54,7

15,86

7

64,0

17,92

7

Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej

12

67,4

21,57

7

55,9

18,45

5

62,4

18,10

8

65,5

18,34

7

Gimnazjum w Trześniowie

24

68,1

21,79

7

53,1

17,52

4

49,8

14,44

6

64,4

18,03

7

Gimnazjum w Malinówce

6

58,5

18,72

4

62,3

20,56

7

50,5

14,65

6

61,3

17,16

6

Gimnazjum we Wzdowie

11

67,6

21,63

7

59,1

19,50

6

41,4

12,01

4

63,7

17,84

7

NAZWA SZKOŁY

LICZBA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH J ANKIELSKI podstawowy i rozszerzony

JĘZYK ANGIELSKI podstawowy %

JĘZYK ANGIELSKI podstawowy ŚR. PKT. MAX. 40 PKT

JĘZYK ANGIELSKI podstawowy STANIN

JĘZYK ANGIELSKI rozszerzony %

JĘZYK ANGIELSKI rozszerzony ŚR. PKT. MAX. 40 PKT

LICZBA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH J. NIEMIECKI podstawowy

JĘZYK NIEMIECKI podstawowy %

JĘZYK NIEMIECKI podstawowy ŚR. PKT. MAX. 40 PKT

JĘZYK NIEMIECKI podstawowy STANIN

LICZBA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH J. NIEMIECKI rozszerzony

JĘZYK NIEMIECKI rozszerzony %

JĘZYK NIEMIECKI rozszerzony ŚR. PKT. MAX. 40 PKT

%

śr. pkt.

stanin

%

śr. pkt.

%

śr. pkt.

stanin

%

śr. pkt.

Gimnazjum w Jasionowie

12

92,3

36,92

9

63,5

25,40

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

Gimnazjum w Trześniowie

21

70

28

7

35,2

14,08

3

60,0

24,0

6

0

0,0

0,0

Gimnazjum we Wzdowie

7

65,4

26,16

6

49,3

19,72

4

54,0

21,6

5

0

0,0

0,0

Gimnazjum w Haczowie

24

59,2

23,68

5

41,0

16,40

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

Gimnazjum w Jablonicy Polskiej

9

57,8

23,12

5

36,9

14,76

3

49,7

19,9

4

0

0,0

0,0

Gimnazjum w Malinówce

5

47,4

18,96

3

17,0

6,80

1

78,0

31,2

8

1

45,0

18,0