Naglowek Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”


Podejmując działania mające na celu wzrost jakości świadczonych usług publicznych, Urząd Gminy Haczów przeprowadza badanie poziomu satysfakcji Klientów. Badanie jest anonimowe i obejmie wszystkich Klientów korzystających w dniach od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2013 r. z usług Urzędu.

Badanie realizowane będzie bezpośrednio w budynku Urzędu. Każda osoba opuszczająca Urząd otrzyma kwestionariusz ankiety, którą będzie mogła wypełnić korzystając z dogodnego miejsca w holu głównym Urzędu.

Kwestionariusz jest również dostępny do pobrania i wydrukowania z naszej stronyankieta pdf. Wypełnione formularze można będzie wrzucać do urny w holu głównym urzędu.

Ankieta jest anonimowa, a jej zbiorcze wyniki pomogą lepiej poznać oczekiwania Klientów Urzędu oraz ocenić jakość jego funkcjonowania. Opracowane wyniki badania zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu poprzez opublikowanie Raportu z badań.

Kwestionariusz badawczy został opracowany przez Zespół ekspertów w trakcie realizacji projektu „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”. Opiera się na powszechnie stosowanych w badaniach jakości usług metodach.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy Haczów do wizyty w Urzędzie w dniach od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2013 r. oraz do wyrażenia swojej opinii odnośnie funkcjonowania Urzędu a także zaprezentowania własnych oczekiwań i propozycji.

Za poświęcony czas i udział w badaniu ankietowym Klientom Urzędu Gminy Haczów serdecznie dziękujemy.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel