Z przyjemnością informujemy, że mając na uwadze poprawę dostępu do informacji publicznej, Gmina Haczów zawarła nową umowę o przeniesienie i hosting Biuletynu Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Haczów dotychczas prowadzony był przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach projektu "Wrota Podkarpackie". Zmiany dokonaliśmy, ponieważ zaczął przejawiać powtarzające się problemy z dostępnością, a zgodnie z informacją przekazaną nam początkiem października br. przez Urząd Marszałkowski projekt "Wrót Podkarpackich" nie będzie już rozwijany w obecnej formie.

Zgodnie z deklaracją Urzędu Marszałkowskiego, nasza archiwalna strona BIP będzie wciąż dostępna na stronie http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/haczow/

Mamy nadzieję, że nowa strona BIP spełni Państwa oczekiwania w zakresie dostępu do informacji publicznej i że w wielu przypadkach ułatwi do niej dostęp.

Prosimy również o wyrozumiałość i zgłaszanie wszelkich uwag o napotkanych problemach, które mogą pojawić się w początkowym etapie funkcjonowania nowego Biuletynu. Dane kontaktowe można znaleźć w dziale "kontakt"

Z poważaniem

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel