Przemówienie Wójta Gminy Haczów

Szanowni Państwo, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy naszej Gminy.


Obchodzone dziś Święto Niepodległości to pamiątka wskrzeszenia państwa polskiego prawomocnego i wolnego. To upamiętnienie wyjścia Polski z niebytu po 123 latach niewoli. To święto państwa w swoich decyzjach suwerennego, czyli zachowującego najważniejszy depozyt wolności, jakim jest decydowanie o sobie samym, w ramach prawa ustanawianego przez nas samych za pośrednictwem ludzi, których sami wybieramy i którym powierzamy władzę.

Odzyskanie suwerenności w roku 1918 było owocem wysiłków podejmowanych na wielu polach: politycznym, militarnym, dyplomatycznym i duchowym. Różne były osobowości twórców naszej niepodległości. Mieli oni jednak jedną wspólna cechę: bezinteresowną miłość do Polski.

Niekwestionowana ikoną tamtych trudnych czasów był Marszałek Józef Piłsudski, który uparcie realizując wizję wolnej Polski mimo prowadzenia kraju silną ręką zdobył wielki szacunek i respekt. To dzięki niemu polska państwowość została skierowana na tory, które zagwarantowały rozwój do takiego stopnia, że już kilka lat później była w stanie stawić czoła bolszewickiej armii i odnieść nad nią zwycięstwo. Nie bał się on mówić wprost o rzeczach trudnych. Nie próbował w delikatne słowa ubierać sytuacji kłopotliwych dla wielu. Prawdę i obowiązek względem Ojczyzny rozumiał w sposób jednoznaczny. Nigdy nie tłumaczył wad lecz je wskazywał. Należy także podkreślić, że znał swoją rolę i potrafił ją należycie wypełniać.

10 listopada 1918 r., kiedy odbywały się narady w sprawach politycznych i wojskowych, Piłsudski  oznajmił: „Nie mogę przyjąć znaku jednej partii, mam obowiązek działać w imieniu całego narodu”. Naród choć jest bowiem zróżnicowany musi tworzyć całość, a wszyscy powinni działać w jego imieniu i dla jego dobra wypracowując konsensus”… Dziś brakuje nam takich ludzi bezkompromisowych i w pełni oddanych Ojczyźnie.

„Polska to jest wielka rzecz” – pisał Stanisław Wyspiański w „Weselu”. Wierne temu twierdzeniu były całe pokolenia synów i córek naszego narodu, walczących o odzyskanie niepodległości, tułających się po całym świecie w tak wielu okresach emigracji, działających dla Polski w instytucjach międzynarodowych i państwowych. Przez wieki wypracowaliśmy dwa modele służby Ojczyźnie: model romantyczny, w którym ważne jest poświęcenie, ofiarność i gotowość do walki zbrojnej oraz model pozytywistyczny, w którym liczy się codzienna, systematyczna praca, nastawienie na rozwój gospodarczy i wspieranie spójności społecznej. Między tymi modelami patriotyzmu nie ma sprzeczności, są one komplementarną całością, dzięki której lepiej możemy zrozumieć i zastosować to, czym w polskiej tradycji jest służba Ojczyźnie, także dzisiaj, w Polsce współczesnej, na progu XXI wieku.

Szanowni Państwo

Nasza historia, działalność dla Ojczyzny naszych przodków w wielu przypadkach okupiona najwyższą ofiarą życia, wzywa nas, byśmy we współczesnym, wolnym i demokratycznym, kraju rozumieli, czym jest i jaką wartość stanowi niepodległość i samodzielne państwo. O tej właśnie wartości, o zawsze aktualnej potrzebie służby Ojczyźnie musimy pamiętać,. Nasza historia i tradycja wzywa nas do uczestnictwa w życiu publicznym, do wypełniania obowiązków patriotycznych i obywatelskich, które co prawda wymagają od nas wysiłku, ale w przeciwieństwie do wielu okresów w naszej historii współcześnie nie powodują nakładania jakichkolwiek represji i daniny krwi. Niezależnie od różnic politycznych, które są przecież rzeczą normalną, powinniśmy umieć się porozumieć dla dobra nas wszystkich.

Wielkie postaci II Rzeczypospolitej mają nam wiele do powiedzenia w tej kwestii także i dzisiaj. W obecnej rzeczywistości szczególnej aktualności nabiera sentencja Romana Dmowskiego sformułowana na kartach publikacji pt. Myśli nowoczesnego Polaka… „Społeczeństwa politycznie bierne zwykle pozostawiają małej garstce ludzi kierowanie losami kraju, a później na nich zwalają odpowiedzialność za wszystko co się stało, zwłaszcza za niepowodzenia.”… Mając te słowa na myśli, potrzeba nam wielkiej aktywności społecznej i obywatelskiej w służbie tej małej ojczyzny jaką jest nasza gmina jak i również zaangażowania w skali całego kraju. Rozwój i pomyślność zależy od nas samych, od naszej pracowitości i zaradności i gospodarności.

Nie wolno nam również zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie znaczenie ma też wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Zobowiązuje nas do tego przeszłość naznaczona krwią i ofiarami. Nie zmarnujmy jej , nie zmarnujmy dorobku naszych praojców i ojców , którzy dobro i pomyślność ojczyzny stawiali na pierwszym miejscu.

Współczesna Polska z okazji swoich „urodzin” potrzebuje wielkiego prezentu zbudowanego z  małych skromnych i osobistych ale autentycznych gestów, bo jak powiedział Marszałek Piłsudski : „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.

Dziękuję za uwagę.