kraszewskiGminna Biblioteka Publiczna w Haczowie przystąpiła do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” i znalazła się wśród 99 bibliotek w kraju (realizujących zadanie V 1d), których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 12.000 zł., która w całości zostanie przeznaczona na realizację projektu pt. „ Elektroniczna Biblioteka w Haczowie”.

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest programem dotacyjnym realizowanym przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2013 r., a jego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Planowane zadanie realizowane będzie przez GBP w Haczowie oraz Filie biblioteczne w: Jasionowie, Trześniowie, Malinówce, Jabłonicy Polskiej i Wzdowie. Całość kwoty przeznaczona zostanie na zakup 4 zestawów komputerowych oraz 5 czytników kodów kreskowych. W ramach projektu planujemy w ciągu 2 lat poprawę infrastruktury informacyjnej, ponieważ zgodnie z regulaminem zobowiązani jesteśmy do skatalogowania oraz umieszczenia w katalogu on-line wszystkich jednostek inwentarzowych bibliotek do dnia 31.12.2015 r. Realizacja projektu podniesie jakość świadczonych usług i usprawni przekaz informacji o księgozbiorze.

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki