Informacja PODR Boguchwała - Punkt Doradztwa Rolniczego przy Urzędzie Gminy Haczów
z dnia 19.12.2013 r.

1. Zmiany w przepisach dotyczące szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Najistotniejsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013r. DU 2013 poz. 554 to wprowadzenie szkoleń w dwóch wersjach, jako:

- szkolenie podstawowe - dla osób, które w szkoleniu uczestniczą po raz pierwszy - (2-dniowe) oraz
- szkolenie uzupełniające – dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu stosowania środków ochrony roślin, lecz minął już 5-letni okres od ukończenia tego szkolenia (szkolenia 1-dniowe).

Zgodnie z wymogiem wyżej wymienionego przepisu, na terenie gminy Haczów zorganizowany zostanie kurs dla wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin - jako szkolenie uzupełniające. 

Szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie w dniu 21 stycznia 2014 r. (wtorek). Początek zajęć – godz. 9:oo.
Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym w formie krótkiego testu.

Zapisy na kurs w Punkcie Doradztwa Rolniczego PODR Boguchwała przy UG Haczów w terminie do 17.01.2013. Szczegółowe informacje i kontakt tel. 723 977 361 – K. Czubat.

2. Wypłaty dopłat bezpośrednich trwają

W tym roku kursu euro do złotówki wynosił 4,2288 złotych za euro. Przyjęty kurs przeliczeniowy w tym roku jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników.
Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Rodzaj Płatności

Stawka płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

830,30 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO)

139,39 /ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

238,93 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

1 263,50 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń Virginia

5,75 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń pozostały

4,02 zł/kg

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

719,43 zł/ha

Wsparcie specjalne - płatność do krów

602,60 zł/szt.

Wsparcie specjalne - płatność do owiec

126,86 zł/szt.

Oddzielna płatność z tytułu cukru

54,10 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

167,44 zł/t

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-przystapila-do-naliczania-wysokosci-doplat-bezposrednich-za-2013-rok-kopiuj-1.html

Płatności ONW:

– strefa nizinna I – 179,00 zł/ha
– strefa nizinna II – 264,00 zł/ha
– tereny ze specyficznymi utrudnieniami – 264,00 zł/ha
– tereny typu górskiego – 320,00 zł/ha.

(http://www.zodr.pl/download/ekonomia/doplaty_obsz.pdf)

3. Unia Europejska przyjęła zasady Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Reforma przewiduje przede wszystkim uzależnienie 30 proc. dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych.

Prokologiczny przepis wejdzie w życie w 2015 roku, a przyszły rok będzie okresem przejściowym, w którym nie będą jeszcze obowiązywać nowe wymogi ekologiczne i wsparcie dla rolnictwa będzie udzielane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Ekologiczne warunki w dopłatach rolnych to najważniejszy element reformy WPR. Wynika z niej, że Rolnicy nie otrzymają 30 proc. bezpośrednich dopłat, jeśli nie będą "dywersyfikowali" upraw. W praktyce oznacza to, że jeśli będą chcieli otrzymywać "pełne" dopłaty, to będą musieli utrzymywać pastwiska, wygospodarowywać obszary proekologiczne lub stosować inne "równoważne" środki ochrony przyrody. Jednak w przypadku Polski niezwykle istotne jest to, że z tych wymogów będzie wyłączone ponad 80 proc. gospodarstw, ponieważ są małe i ta proekologiczna reforma ich nie dotyczy.

O pogłębieniu wspierania działań proekologicznych w ramach WPR świadczy też z pewnością fakt, że 30 proc. środków z tzw. drugiego filara WPR, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma być przeznaczane na cele środowiskowe, organiczne i klimatyczne. Polska weszła wcześniej w ten trend i już teraz przeznacza na te cele blisko 30 proc. środków tego filara.

Inną ważną zmianą jest wykluczenie z otrzymywania dopłat rolnych m.in. lotnisk i terenów sportowych, mimo, że mogą być one użytkowane rolniczo.

Ponadto szersze niż dotychczas i obowiązkowe we wszystkich krajach wspólnoty będzie wspieranie młodych rolników czyli tych, którzy nie osiągnęli jeszcze 40 roku życia. W ramach dopłat bezpośrednich mają oni otrzymywać przez 5 lat o 25 proc. więcej niż pozostali.

Przyjęte teraz przez ministrów rolnictwa zasady WPR są zgodne z lutowymi uzgodnieniami przywódców Unii, którzy uzgodnili wtedy stopniowe wyrównywanie dopłat we wszystkich państwach, w których dopłaty bezpośrednie do hektara są niższe od 90 proc. średniej unijnej (m.in. Polska). Co ważne, wszędzie dopłaty nie mogą być mniejsze niż 196 euro na hektar, przy czym ten wskaźnik ma być osiągnięty do 2020 roku. Wyrównanie dopłat ma być sfinansowane przez te wszystkie państwa członkowskie, w których są one powyżej unijnej średniej.
Dodatkowo rozwój obszarów wiejskich w naszym kraju będzie wsparty z funduszy spójności. Jak informował wcześniej Stanisław Kalemba, będzie to dodatkowa kwota w wysokości ok. 5,2 mld euro, którą prawdopodobnie rozdzielą urzędy marszałkowskie.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/32-mld-euro-z-ue-dla-polskiego-rolnictwa-w-latach-2014-2020-wiekszosc-tych-srodkow-rozdzieli.html

Informacje przygotowała: Krystyna Czubat – Punkt Doradztwa Rolniczego PODR przy UG Haczów