Plan działania programu
"Internet na wsi – wyrównaniem szans postępu i poprawy jakości życia"
w okresie 16.01.2013 - 15.06.2014 r. ( III i IV kwartał realizacji )

Zakres omawianych zagadnień wynikał z preferencji i potrzeb poszczególnych grup. W większości dotyczył możliwości pozyskiwania środków pomocowych UE dla obszarów wiejskich oraz bieżących informacji lokalnych zamieszczonych na stronach jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) i innych według zainteresowań uczestników szkoleń.III kwartał realizacji ogólnopolskiego programu „Polska Cyfrowa Równych Szans”  na terenie gminy Haczów wg Planu działania p.t. „Internet na wsi – wyrównaniem szans postępu i poprawy jakości życia” to zajęcia prowadzone w miejscowościach: Haczów – 5, Malinówka - 5, Jabłonica Polska - 3, Jasionów – 1, Trześniów – 1, Wzdów – 1.

Praktycznym wykorzystaniem informacji dostępnej przez Internet było przeprowadzenie zajęć według scenariusza p.t. „Jedziemy na wycieczkę”, zamieszczonego na stronie https://latarnicy.pl/ i zorganizowanie wycieczki, z której sprawozdanie znajduje się na stronie http://haczow.pl/ w zakładce „Kronika”, jako wydarzenie „Wycieczka do Boguchwały” z datą 2013-10-06.

Miesiące wakacyjne to okres mniejszego zainteresowania udziałem w szkoleniach. W lipcu odbyło się jedynie spotkanie w bibliotece w Haczowie.

Uczestników interesowała możliwość rozpoznawania gatunków chwastów w uprawach (przy pomocy przeglądarki internetowej) i wyszukiwanie środków chemicznych do ich zwalczania. W kalendarzu biodyna-micznym sprawdzano możliwość wykonywania prac w ogrodzie, w najkorzystniejszym okresie uprawowym dla wybranej grupy roślin.

W Haczowie podczas zajęć prowadzonych w bibliotece odwiedziła nas p. Monika Boruch ze Stowarzyszenia MWI, koordynującego realizację programu „Polska Cyfrowa Równych Szans”. Uczestniczki szkolenia  oceniały projekt i prowadzone zajęcia, a następnie wypełniły ankietę.

WZDÓW

Na zajęciach w bibliotece we Wzdowie szczególne zaciekawienie wzbudziły zdjęcia archiwalne wydarzeń kulturalnych na stronie www.haczow.pl, takich jak:  „Wakacje w bibliotece”, „Piknik rodzinny we Wzdowie”,  Interesujący był również program imprez, planowanych w najbliższym czasie na terenie gminy Haczów.

Na portalu „latarnicy.pl” obejrzeli  jeden z odcinków programu TVP pt. „Latarnicy.pl”, pokazujących pracę wolontariuszy, którzy realizujących program z osobami starszego pokolenia Polaków, ułatwiają im wykonanie „pierwszego kroku w Internecie”,  by mogły nauczyć się  korzystania z nowego dla nich źródła informacji, a za razem narzędzia komunikacji społecznej.

JASIONÓW

 Na szkolenie zaproszeni byli rolnicy korzystający z płatności obszarowych, bowiem ARiMR daje możliwość składania przez Internet wniosków o środki pomocowe, rejestrowania zmian w stadzie zwierząt, a dostęp do elektronicznego konta bankowego pozwala sprawdzić wysokość i termin otrzymania na konto środków finansowych, m.in. uzyskanych z wnioskowanych dopłat.

Zaproszeni przybyli z przeświadczeniem, że nie są już w stanie nauczyć się korzystania z komputera, gdyż jest to urządzenie zbyt skomplikowane, a słabszy wzrok i mniejsza sprawność manualna rąk dodatkowo utrudniają uczenie się.

Zobaczyli jednak, że możliwości techniczne urządzeń pozwalają na powiększenie strony, liter, obrazu i przesuwanie suwakami (windą), a doza cierpliwości zostanie nagrodzona dostępem do wielu przydatnych informacji, których nie dostarczą inne media.

JABŁONICA POLSKA

Szkoleniu w bibliotece poświęcone zostały trzy spotkania.

Na początek  - ekspresowy kurs obsługi klawiatury komputera i posługiwania się myszką, a następnie prezentacja  obsługi przeglądarek internetowych.

By doświadczyć możliwości dokształcania się przez Internet, na YouTube uczestnicy szkolenia obejrzeli film o uprawie roślin jagodowych (truskawek).

Tematem wiodącym szkoleń była organizacja wycieczki, w oparciu o scenariusz „Jedziemy na wycieczkę”, dostępny na stronie https://latarnicy.pl/knowledge-base/tiling/. Okazją była „Jesienna giełda ogrodnicza” w PODR Boguchwała.

Mimo, że Podkarpacie nie jest zagłębiem ogrodniczym, rozwijającą się gałęzią ogrodnictwa w tym regionie jest winiarstwo i związana z tym enoturystyka (turystyka winiarska). Jednym z elementów programu wycieczki było odwiedzenie winnicy „Maria Anna” w Wyżnem,  zlokalizowanej  przy trasie z Haczowa do Boguchwały.

TRZEŚNIÓW  

Na szkoleniu w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie przedstawione zostały obszary działalności, w których ułatwieniem będzie korzystanie z Internetu, a to:

- pozyskiwanie środków pomocowych,

- załatwianie spraw urzędowych (pobieranie formularzy wniosków, zamówień, umów, wzorów oświadczeń itp.),

- usługi bankowe z elektroniczną obsługą konta,

- zakup środków do produkcji i dla potrzeb gospodarstwa domowego, (wyszukiwanie ofert, porównywanie cen),

- sprzedaż towarów przez Internet,

- nawiązywanie współpracy między producentami rolnymi poprzez wymianę informacji i towarów,

- dokształcanie się przez Internet.

   Korzystanie z Internetu  ma ogromne znaczenie dla zawiązujących się grup producenckich, których członkowie w ten sposób mogą kontaktować się z dostawcami usług i środków do produkcji, a także z  odbiorcami płodów rolnych z gospodarstw.

HACZÓW

Na zajęciach w bibliotece w Haczowie można było nauczyć się korzystania z map internetowych. Znając położenie i numer ewidencyjny działek, na portalu maps.geoportal.gov.pl można było obejrzeć ich zdjęcia satelitarne i granice katastralne. Przez Internet umożliwiony jest również wgląd do elektronicznych ksiąg wieczystych nieruchomości.

Nową forma szerzenia czytelnictwa jest udostępnianie książek i czasopism w formie elektronicznej; tzw. e-booki i audiobooki. Na tym szkoleniu można było nauczyć się korzystania z czasopism i książek w formie elektronicznej. Dostęp do większości takich publikacji jest odpłatny, jednak w  Internecie znaleźć można także egzemplarze bezpłatne.

MALINÓWKA

W drugim półroczu realizacji programu najliczniejsza grupa wprowadzonych w cyfrowy świat Internetu była w Malinówce. Przyczyną jest zapewne nie tylko dobrze wyposażona czytelnia biblioteczna w komputery z jednolitym oprogramowaniem, ale przede wszystkim troska Pani Elżbiety Kielar, opiekującej się zbiorami i sprzętem, o jak najlepsze  wykorzystanie tych zasobów  przez miejscową społeczność (zwłaszcza osoby w wieku dojrzałym). Pani Elżbieta informowała i zachęcała mieszkańców Malinówki do korzystania z zajęć w bibliotece, co przyniosło widoczne efekty w postaci największej liczby osób obecnych na szkoleniach, które odbyły się w tym okresie. 

Pierwsza lekcja – rutynowa. Trzeba było oswoić się z klawiaturą komputera, napisać dowolny tekst i zapisać w formie pliku, umieścić w folderze, poprawić błędy, wykasować zbędne zbiory. Tyle na wstępie potrzeba, by uruchomić przeglądarkę i rozpocząć korzystanie z wirtualnej rzeczywistości – Internetu. 

Kolejny etap szkolenia. to korzystanie z przeglądarki Google do wyszukiwania informacji według upodobań i zainteresowań uczestników zajęć w bibliotece. Ponieważ w tym okresie trwał nabór wniosków o wsparcie z funduszy unijnych przedsięwzięć realizowanych na terenach wsi i małych miast, przeglądając broszurę „Dobre praktyki w realizacji małych projektów” dostępną na stronie LGD, uczestnicy szkolenia zapoznali się z pomysłami przedsięwzięć, które otrzymały już dofinansowanie na tzw. „małe projekty”.

Zajęcia praktyczne to wyszukiwane informacje według indywidualnych zainteresowań. Na portalu YouTube obejrzeli oni filmy na temat sposobu uprawy i pielęgnacji krzewów jagodowych (malin), kwiatów doniczkowych, chowu królików i drobiu ozdobnego. Z zainteresowaniem odwiedzali też serwisy ogłoszeniowe www.brzozowiak.pl i www.krosno24.pl. Interesującą  okazała się oferta ośrodków wypoczynkowych Pogórza Beskidzkiego. Korzystanie z witryny www.zumi.pl i www.rozklady.pl umożliwiło zaplanowanie trasy dojazdu do wybranych miejscowości. 

Internet jest ważnym źródłem informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wychodząc naprzeciw sugestiom jednej z uczestniczek zajęć w bibliotece, przy pomocy przeglądarki Google pozyskane zostały informacje o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Krakowie, który jest ośrodkiem szkół specjalnych, przeznaczonym dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Korzystając z Internetu, oglądaliśmy film emitowany przez telewizję TVN pt. „Szkoła życia niewidomego Kamila”. 

Cykl szkoleń dla internautów pokolenia 50+ w bibliotece w Malinówce w roku 2013 zakończył się zajęciami z „mikołajkowym” akcentem. Ponieważ tematem spotkania było zakładanie skrzynki i obsługa poczty elektronicznej, obecni na szkoleniu otrzymali prezenty „mikołajkowe”, zawierające m.in. długopisy i papierowe kartoniki, na których w dalszej części zajęć mogli zapisać nazwę swej nowoutworzonej skrzynki e-mail oraz hasło, umożliwiające dostęp do niej.

Szkolenie poświecone było również identyfikacji zagrożeń, jakie mogą wynikać z nieumiejętnego korzystania z Internetu, a także sposobom zapobiegania i minimalizacji tych zagrożeń. 

HACZÓW

Drugie półrocze realizacji Planu działania pt. „Internet na wsi wyrównaniem szans postępu i poprawy jakości życia” zakończyło szkolenie przeprowadzone w Urzędzie Gminy Haczów.

Uczestnikami spotkania byli aktywiści Gminnej Spółki Wodnej. Zostali oni zaproszeni do korzystania z Internetu w bibliotekach wiejskich. Polecane do odwiedzania witryny to strony internetowe Urzędu Gminy Haczów, Starostwa Powiatowego a także portale informujące o unijnych środkach pomocowych dla obszarów wiejskich. Przekazane informacje dotyczyły również możliwości dokonywania transakcji kupna-sprzedaży przez Internet i realizowania płatności przelewem przez elektroniczne konta bankowe. Spotkanie zakończyło się  projekcją filmu z portalu Telewizji Interaktywnej pt. „Wiele w jednym, czyli jaki komputer na wsi?”. 

http://www.agronews.com.pl/agrotv/476,wiele_w_jednym_czyli_jaki_komputer_na_wsi.html.

Szkolenia są organizowane w bibliotekach wiejskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie – tel. 134391384

oraz jej filiach w miejscowościach:

• Malinówka – tel. 134392066
• Jasionów – tel. 134391190
• Trześniów – tel. 134360112
• Wzdów – tel. 501123603
• Jabłonica Polska – tel. 781581675

lub u pani Krystyny Czubat – tel. 723 977 361 
(Punkt Doradztwa Rolniczego PODR Boguchwała przy Urzędzie Gminy Haczów).