Informacje PODR Boguchwała
Punkt Doradztwa Rolniczego w Haczowie 

ARiMR będzie przyjmować wnioski o wsparcie na zalesianie gruntów

 

Od 1 czerwca do 31 lipca 2014 r. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na:

 

I. zalesianie gruntów rolnych

W ramach tego działania  można zalesić grunty orne oraz sady.

Pomoc na zalesienie tych gruntów obejmuje:

1. wsparcie na zalesianie – stanowiące jednorazową zryczałtowaną płatność za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, (w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów),

2. premię pielęgnacyjną – stanowiącą zryczałtowaną płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez okres 5 lat począwszy od dnia wykonania zalesienia (970 - 1360 zł/ha),

3. premię zalesieniową – stanowiącą zryczałtowaną płatność za utracone dochody z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, (tylko dla osób które osiągają z rolnictwa co najmniej 25% dochodu z rolnictwa, wyliczonego do celów podatkowych) - wypłacaną corocznie przez okres 15 lat począwszy od dnia wykonania zalesienia – 1580 zł/ha.

 

II. Zalesianie gruntów innych niż rolne.

Tym działaniem mogą być objęte grunty wykazane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, nie wykorzystywane do produkcji rolniczej.

Pomoc na zalesianie tych gruntów obejmuje:

1. wsparcie na zalesianie (sukcesja naturalna 1700 – 6260 zł/ha i ogrodzenie 2-metrową siatką metalową 2590 zł/ha lub 6,5 zł/m.b.,

2. premię pielęgnacyjną- 970 – 2050 zł/ha.

Do zalesienia gruntów innych niż rolne nie przysługuje premia zalesieniowa.

 

Zalesianie gruntów na które składa się wniosek o wsparcie musi być wykonane zgodnie z Planem zalesiania, wykonanym przez uprawnionego nadleśniczego.

Tak więc by złożyć wniosek o wsparcie na zalesianie należy uprzednio uzyskać Plan zalesiania.

W tym celu należy kontaktować się z :

- Nadleśnictwem Brzozów , ul. Moniuszki 25, tel. 134342235

lub

- Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, tel. 134457610, 134457612.

 

 

Więcej informacji na stronie http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/zalesianie-gruntow-rolnych-oraz-gruntow-innych-niz-rolne/zasady-przyznawania-pomocy-krok-po-kroku-2014-r.html

 

Opracowanie informacji (na podstawie http://www.arimr.gov.pl/)

Krystyna Czubat - Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów