Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Haczowie - laureatem wojewódzkich eliminacji krajowego konkurs AgroLiga 2014

Krajowy konkurs AgroLiga organizowany jest przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Patronat nad konkursem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Konkurs ma na celu wyłanianie i promowanie najlepszych polskich producentów rolnych oraz firmy związane z sektorem rolno-spożywczym. Przyczynia się on także do upowszechniania osiągnięć rolników i przedsiębiorców jako liderów rozwoju lokalnego mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności rolnictwa. Przy wyborze najlepszych gospodarzy, pod uwagę bierze się stabilność ekonomiczną gospodarstw, uzyskiwane wyniki oraz stosowane w nim nowoczesne technologie. Ważna jest także estetyka obejścia.

 Na etapie wojewódzkim realizatorem powyższego konkursu jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 5 października 2014 r. podczas IX Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i  Podkarpackiego Święta Winobrania 2014 - zorganizowanych w tym Ośrodku.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: w kategorii Rolnicy i w kategorii Firmy:

W wyniku przeprowadzonych eliminacji oraz oceny dokonanej przez Kapitułę zwycięzcami konkursu w województwie podkarpackim zostali:

w kategorii Rolnicy :

• I miejsce Magdalena i Wojciech Baniowie z Rzędzianowic, pow. mielecki
• II miejsce Maria i Henryk Machałowie z Jagiełły, pow. przeworski,
• III miejsce Jadwiga i Ignacy Zarembowie z Horyńca Zdroju, pow. lubaczowski

w kategorii Firmy:

• I miejsce Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego z Leżajska, pow. leżajski,

• II miejsce EKO Kłos sp. z o.o. z Żyrakowa, pow. dębicki,

• III miejsce Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Haczowa, pow. brzozowski.

Laureaci etapu wojewódzkiego są nominowani do eliminacji krajowych.