JESIEŃ MALOWANA  W ZESPOLE SZKÓŁ W JABŁONICY POLSKIEJ

  W klimacie cudownej i barwnej jesieni 14 listopada 2014 roku w Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej odbył się  I Gminny Konkurs Plastyczny „W KRAINIE JESIENI”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej z Haczowa, Jasionowa, Malinówki, Trześniowa, Wzdowa i Jabłonicy Polskiej. Inicjatorką całego przedsięwzięcia była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Jabłonicy Polskiej –Pani  Jolanta Pyzia. Głównym celem konkursu było umożliwienie dzieciom plastycznego wyrażania odczuć i refleksji nad zmieniającą się przyrodą. Uczniowie pracowali w formie warsztatowej, techniką malarską. Jury oceniało twórczą pomysłowość w zakresie prezentacji tematu, ogólną estetykę oraz stopień opanowania techniki malarskiej.

I miejsce zostało przyznane uczennicy SP w Jabłonic y Polskiej – Zuzannie Zajdel, II miejsce przypadło uczennicy SP we Wzdowie – Anastazji Rojek, III zdobyła uczennica tej samej szkoły – Sara Żmigrodzka. Komisja w składzie: Pani Renata Czerwińska i Pani Barbara Szafran,  przyznała dodatkowo dwa wyróżnienia dla ucznia Filipa Ryby z Haczowa i Patryka Filaka z Jasionowa.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze wspólnej zabawy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie konkursu dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej  - Pan Grzegorz  Terlecki pogratulował młodym artystom wspaniałej inwencji twórczej, życzył dalszych malarskich sukcesów i rozwijania talentów. Konkurs malarski był spotkaniem pełnym „jesiennego ciepła” i okazją do integracji międzyszkolnej oraz miejscem wymiany doświadczeń artystycznych . Dziękujemy wszystkim nauczycielom klas drugich  z terenu całej gminy, którzy pięknie przygotowali małych artystów do udziału w konkursie. Do zobaczenia za rok.