Spotkanie wigilijne Warsztatu Terapii Zajęciowej

Rodzinna atmosfera wzajemnej życzliwości panowała podczas corocznego spotkania wigilijno-opłatkowego, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r. w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Haczowie. Spotkali się tam podopieczni wraz z rodzicami i opiekunami oraz pracownicy placówki prowadzącej rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Besko – Mariusz Bałaban, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu Brzozowskiego, Ks. Proboszcz Adam Zaremba, Ks. Prałat  - Kazimierz Kaczor, wikariusz Haczowkiej Parafii – Ks. Sławomir Wałczyk, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie – Zofia Foryś, Dyrektor PCPR w Krośnie – Agnieszka Zygarowicz, Dyrektor DPS w Iwoniczu – Tomasz Półchłopek, oraz Zarząd Stowarzyszenia na czele z wieloletnią Przewodniczącą – Panią Urszulą Madej. Zaproszonych gości przywitał Kierownik Warsztatu – Tomasz Bok, a modlitwę poprowadził Ks. Prałat Kazimierz Kaczor. Wspomniani goście do wszystkich skierowali swoje dobre słowo, życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na święta i Nowy Rok.

Okres świąteczny pełen jest optymistycznego nastawienia do nadchodzącego Nowego Roku. Spotkanie Wigilijne to dla nas czas refleksji oraz podsumowania działań, które każdy z nas zaplanował w kończącym się roku. Realizowaliśmy je nie tylko dla siebie, ale również dla tych, na rzecz których  pracowaliśmy i pracujemy, starając się  pomagać i wspierać w pokonywaniu wszelkich barier, które stoją na drodze osobom niepełnosprawnym. Spotkanie Wigilijne, tak mocno związane z polską tradycją, jest przykładem pełnej ciepła integracji, bez względu na bariery, które łączą nas w jedną rodzinę.

Warsztat Terapii Zajęciowej działa już od 15 lat, obecnie w zajęciach bierze udział 42 osoby. Stowarzyszenie prowadzi również druga placówkę – Dzienne Centrum Aktywności w Haczowie i w Besku. Cieszymy się, że również w tym roku mieliśmy przyjemność cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Mamy nadzieję na kolejne spotkania przedświąteczne integrujące społeczność Stowarzyszenia działającego na rzecz osób pokrzywdzonych przez los.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego optymizmu Nowego - 2015 Roku

Bożena Szmyd