Jak co roku w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie odbył się wspaniały bal, na który zostali zaproszeni bohaterowie bajek i filmów. Były konkursy i tańce. W tym dniu każdy przedszkolak miał uśmiechniętą buzię...