Orkiestra Dęta „Hejnał” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie uświetniła swoim koncertem „Dzień Babci i Dziadka” zorganizowany 31 stycznia 2015 r. w Domu Ludowym w Jabłonicy Polskiej przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

/Zdjęcia: B. Szafran, M. Rygiel/