Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Zespół  Szkół w Jasionowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie  byli organizatorami zimowego wypoczynku dla dzieci z klas od III do V  Szkoły Podstawowej w Jasionowie. Zimowisko trwało od  2 do 5 lutego 2015 r.

Grupa 34 dzieci uczestniczyła w zajęciach ruchowo-tanecznych, plastycznych, grach i zabawach, które prowadzili pracownicy  GOKiW ( zajęcia plastyczne – R. Czerwińska, zajęcia taneczne – U. Marchewka),  Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie Filia w Jasionowie ( - G. Serafin, - A. Głąb). Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach rytmicznych,  szybko uczyły się kroków tanecznych, podczas zajęć plastycznych  rozwijały umiejętności manualne i zmysł artystyczny, bardzo chętnie uczestniczyły w grach, zabawach, były zdyscyplinowane i zaangażowane. Nauczyciele ze szkoły w Jasionowie  zapewnili dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz wycieczce do kina w czasie Zimowiska.

Uczestnicząc w „Zimowisku” dzieci spędzały te kilka dni  ferii w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek.  Posiłki dla uczestników zimowiska zorganizował  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Haczowie. Jednym z punktów  programu był wyjazd do kina „Sokół” w Brzozowie na film „Jak wytresować smoka 2”,  w drodze powrotnej dzieci wstąpiły na obiad do Dworku w  Bziance. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie edukacyjne  z policjantami - dzielnicowymi z Komisariatu w Haczowie. Głównym tematem było bezpieczne  poruszania się po drogach.

Zimowisko w Jasionowie zostało sfinansowane przez Wójta Gminy Haczów ze  środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie oraz ze środków finansowych GOKiW w Haczowie.

opr. Maria Rygiel
 fot. M. Fiedeń , R. Czerwińska